Tuesday, March 29, 2016


Video Final 7 Minit
 "Silk Road", Shanghai.
Friday, March 25, 2016

SAMPLE GAMBAR PENTAS.

Contoh Sample gambar Konvo Stager (5R)Thursday, March 24, 2016


 Design "Backdrop" dan "Border Frame".

Saya diberi tugas untuk membuat beberapa Jenis Design untuk Konvokesyen Akedemi Laut Melaysia (ALAM) . Design yang dikehendaki ialah untuK 'Backdrop' dan ' Border Frame'.

BORDER FRAME :
BACKDROP :


Wednesday, March 23, 2016

Minggu PertamaAKTIVITI MINGGUAN YANG DIJALANKAN :
            Mengenal dan mempelajari tentang tugas asas di Premis . Pada minggu ini saya banyak diajar perkara-perkara asas semasa di Premis, seperti cara-cara untuk melayan pelanggan dengan betul . Sebagai Petugas saya harus sentiasa bersikap sopan ketika berhadapan dengan pelanggan. Selain itu, Saya juga diajar cara untuk membuat gambar Passport. Cara

PENGETAHUAN/KEMAHIRAN YANG DIPEROLEHI :
            Dapat mempelajari beberapa tugas baru contohnya seperti mengedit gambar menggunakan Photoshop.

IMPAK DAN KESAN :
            Dapat mempelajari cara untuk mengendali kaunter dan melayan pelanggan dengan betul, selain itu dapat juga mempelajari cara-cara pengurusan Premis.