Wednesday, March 23, 2016

Minggu PertamaAKTIVITI MINGGUAN YANG DIJALANKAN :
            Mengenal dan mempelajari tentang tugas asas di Premis . Pada minggu ini saya banyak diajar perkara-perkara asas semasa di Premis, seperti cara-cara untuk melayan pelanggan dengan betul . Sebagai Petugas saya harus sentiasa bersikap sopan ketika berhadapan dengan pelanggan. Selain itu, Saya juga diajar cara untuk membuat gambar Passport. Cara

PENGETAHUAN/KEMAHIRAN YANG DIPEROLEHI :
            Dapat mempelajari beberapa tugas baru contohnya seperti mengedit gambar menggunakan Photoshop.

IMPAK DAN KESAN :
            Dapat mempelajari cara untuk mengendali kaunter dan melayan pelanggan dengan betul, selain itu dapat juga mempelajari cara-cara pengurusan Premis.

No comments:

Post a Comment