Sunday, April 17, 2016"MOCK-UP" ALBUM.

OBJEKTIF : Dapat membuat secara pratikal cara penghasilan "MOCK-UP" Album .

1. Texture gambar supaya dapat memastikan gambar tidak rosak.

2. Lekatkan gambar pada card board dengan ukuran yang betul bagi memastikan gambar tidak rosak.

3. Pastikan gambar tidak lari atau lebih dari garisan cardboard yang telah di ukur.

4. Letakkan clip pada keempat-empat penjuru buku "mock-up" yang telah disiapkan.


No comments:

Post a Comment